Voor wie?

Kinderen tussen 3 en 8 jaar.

Wat is Multimove?

Multimove is het aanbieden van een gevarieerd bewegingsprogramma, waarin de focus ligt op de algemene ontwikkeling van vaardigheden. Deze vaardigheden zijn niet gebonden aan een specifieke sport.  Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Meer info kan je hier over lezen op de website van Multimove http://www.multimove.be/ .

                                                                       Multimove werking U5 / U6 | Eendracht Mazenzele Opwijk

Wat biedt Vobako u aan?

Vobako biedt alle kinderen van 3 t.e.m. 8 jaar een wekelijkse les/training waarbij de focus wordt gelegd op zoveel mogelijk diverse aspecten van het bewegen (klimmen, klauteren, springen, sluipen, roteren,…). Aansluiten bij de club is een vereiste. Je bent dus aangesloten bij een korfbalvereniging, maar speelt geen korfbal.

Wat na Multimove?

Vanaf de u8 gaat er op de training ook korfbal aan bod komen. Hier werken we nog steeds voor 75% van de tijd aan het verbreden van de algemene motorische vaardigheden en werken we voor 25% aan het vangen en werpen. De kinderen die willen kunnen vanaf deze leeftijd ook in het weekend soms deelnemen aan wriemeldagen. Dit zijn mini tornooien waar ze het korfbalspel kunnen ontdekken.

Vanaf de u10 is er geen Multimove aanbod meer en beginnen de kinderen met korfbal, maar daar staan ook nog steeds voor 50% van de tijd de motorische vaardigheden op het programma. De andere 50% van de trainingstijd wordt gebruikt om het korfbalspel aan te leren. De kinderen die willen kunnen vanaf deze leeftijd ook in het weekend soms deelnemen aan wedstrijden zonder dat ze competitie spelen.

Pas vanaf u12 gaan kinderen 100% werken aan korfbal en starten ze ook met het spelen in een competitie.

 Interesse? Inschrijven?

Wenst u meer info over de werking en de multimovetrainingen? Mail dan naar multimove@vobako.be – Daar helpen ze je graag verder!

 

Multimove is een initiatief van de Vlaamse overheid en Sport Vlaanderen.