u5 / u6 / u7:

Dit zijn de kinderen tot 7 jaar.
Zij doen aan Multimove en leren vooral motorische vaardigheden aan.
Zij gooien daarbij soms met verschillende kleine ballen naar kleine paaltjes met mega grote manden. Maar zij gaan ook heffen, tillen, springen, trappen, klimmen, klauteren en alle andere Multomove vaardigheden.
Ze spelen géén competitie en nemen enkel soms op zaterdag deel aan Multimovedagen.
Voor meer info over Multimove kan u terecht op de website Multimove of vindt u in het menupunt Multimove.
De focus ligt hier op breed bewegen en vooral spelen i.p.v. korfballen.

u8:

Dit zijn de 7/8 jarigen
In deze categorie zijn er twee groepen. Op woensdag is er een u8/Multimovegroep die zoals de u5/u6/u7 ook vooral werkt aan de motorische vaardigheden en op vrijdag is er de u8/korfbalgroep die al echt korfbalt. Kinderen kunnen kiezen of ze aan 1 of 2 groepen deelnemen.
De u8/korfbalgroep gooit met K4-ballen naar 2 meter hoge palen en speelt wekelijks in een lokale competitie enkele wedstrijdjes K4-korfbal.
De focus in deze groepen ligt op bewegen, spelen met ballen en op een speelse manier leren korfballen.

u10:

Dit zijn de 8 en 9 jarigen.
Ook in deze groep gaan de kinderen werken aan hun motorische vaardigheden, maar elke training ligt er ook focus op het leren korfballen.
Zij gooien met K4-ballen naar 2,5 meter hoge palen.
De u10 speelt wekelijks in een lokale competitie K4-korfbalwedstrijdjes.
Af en toe zullen ze zich ook al eens wagen aan een tweevakskorfbalwedstrijd.
De focus ligt hier op een sportieve, gezonde en speelse manier leren korfballen.

u12:

Dit zijn de 10 en 11 jarigen.
Zij gooien met K4 ballen naar 3 meter hoge palen.
De u12 speelt in een nationale competitievorm.
De focus ligt vanaf nu op het leren korfballen.
Ze spelen bijna elke week een wedstrijd.

u14:

Dit zijn de 12 en 13 jarigen.
Zij gooien met K5 ballen naar 3,5 meter hoge palen.
De u14 speelt in nationale competitievorm.
Ze spelen bijna elke week een wedstrijd.

u16:

Dit zijn de 14 tot 15 jarigen.
Zij gooien met K5 ballen naar 3,5 meter hoge palen.
De u16 speelt in nationale competitievorm.
Ze spelen bijna elke week een wedstrijd.

u19:

Dit zijn de 16 tot 18 jarigen.
Zij gooien met K5 ballen naar 3,5 meter hoge palen.
De u19 spelen in nationale competitievorm.
Ze spelen bijna elke week een wedstrijd.

Senioren:

(kern : eerste ploeg, reserven en C-ploeg)
Dit zijn de 16 tot ... jarigen.
Zij spelen wekelijks in competitievorm op hoog niveau.
Trainen 3x per week.

Gewestelijken:

Dit zijn de 16 tot ... jarigen.
Wekelijkse wedstrijden in competitievorm op lager niveau.
Trainen 1x per week.

Recreanten:

Dit zijn de 16 tot ... jarigen.
De recreanten zijn zij die af en toe ook wel eens een wedstrijdje willen korfballen.
Trainen 1x per week.